Sokkelund Sangkor giver årligt omkring 5 koncertrækker, ofte ordnet tematisk. Inspirationen kan være kirkeåret,
et teologisk tema, en litterær idé, dansk
guldalder i maleri og musik, mærkedage i musikhistorien og meget andet.

Sokkelund Sangkor opfører hver år til jul
Händels "Messias", der i dagspressen
gentagne gange er blevet anmeldt som
"Københavns bedste".